Общи условия

I. Общи разпоредби

Чл. 1. Wedding-Bazaar.comе интернет портал, собственост на фирма Крисдей ЕООД. Сайтът е създаден с цел покупко-продажба на използвани и/или нови булчински, официални и шаферски рокли и други аксесоари.

Пример: булки, чиито сватби вече са минали, ще могат да реализират продажба на булчинската си рокля. В същото време булки, чиито сватби предстоят, ще могат да избират само измежду качествено подбрани рокли в добро състояние, които да закупят на по-добра цена.

Порталът предоставя и достъп до полезна информация, новини, снимки, публикации на истински истории, както и на хипервръзки към ресурси и фирми, разположени на сървъра на сайта или на други сървъри извън контрола на последния.

За краткост, Крисдей ЕООД по-долу е наричан "Собственик на портала".

Чл.2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Крисдей ЕООД и всяко лице, което посещава страниците на Wedding-Bazaar.com. Посещавайки портала, потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Чл. 3. Потребителите на портала Wedding-Bazaar.com се задължават да ползват услугите и информацията при стриктно спазване на изискванията, посочени в настоящите Общи условия. Достъпът до всички страници от Wedding-Bazaar.com е безплатен. Част от услугите се предоставят след регистрация в портала.

II. Услуги

Чл. 4. (1) Регистрацията в директорията е безплатна. Всякo частно лице или фирма има право само на една регистрация и то в разделите, които съответстват на тяхната нужда/дейност.

(2) Регистрация на фирма може да бъде отхвърлена по преценка на администратора ако:

а) Съдържанието на обявата не отговаря на нито един раздел в директорията.
б) Обявата е написана изцяло с главни букви и/или с латински букви в местата за попълване на кирилица.
в) Полетата са попълнени с неточна или невярна информация за артикула, който се продава.                                                                                                                                     г)
Посочените данни за потребителя се дублират с предишна регистрация - в този случай данните в регистрациите се сравняват, актуализира се първата регистрация, а по-новата регистрация се изтрива.

(3) Обявите се подреждат по дата, като най-новорегистриралите се потребители и техните обяви са в началото.

(4) Всеки потребител се грижи сам за поддържането на актуалността на информацията, публикувана във Weddding-Bazaar.com чрез предоставено потребителско име и парола. При проблеми с актуализацията на информацията, моля свържете се с нас.

(5) Администратор на Wedding-Bazaar.com има право да коригира и/или допълва информация с цел по-добро и качествено представяне на артикула за продажба и улесняване на потенциалния купувач.

 Чл. 5. (1) Във Wedding-Bazaar.com могат да се публикуват собствени новини и материали, както и информация, предоставена от други сайтове. В публикациите се посочва източникът на информация или авторът на статията, както и източникът на снимковия материал.

(2) Копирането на обяви от http://www.wedding-bazaar.com е изрично забранено без предварително писмено разрешение за това.

(3) Ако желаете да публикувате информация и/или снимки, които не са Ваша собственост, моля поискайте разрешение за това.

(4) Крисдей ЕООД гарантира на потребителите си, че поддържа актуална информация, която се обновява всекидневно, като се използват достоверни, утвърдени и компетентни източници. Това не изключва вероятни обективни пропуски.

Чл. 6. (1) В раздела „Истински истории” могат да се публикуват снимки и истории от Вашите сватби и други специални събития. Този раздел служи и за по-доброто представяне на Вашата рокля, която искате да продадете.

Чл. 7. (1) Раздел „Полезни съвети” е създаден с цел да Ви бъдем полезни чрез публикуването на съвети как да изберете, третирате, съхранявате или изпратите Вашата рокля.

Всеки потребител може да допринесе към допълването на този раздел, като ни изпрати своите предложения на info@wedding-bazaar.com.

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на потребителя
Чл. 8. (1) Потребителят има право да ползва безплатно услугите, предоставяни от портала.

Чл. 9. (1) Потребителят няма право да публикува коментари или други материали, които:
а) противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) съдържат заплаха за живота на други хора, както и клевети, заплахи и друг тип злостни критики срещу конкретни лица и събития;
в) съдържат нецензурни и/или обидни текстове на религиозна, верска или политическа основа;
г) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Крисдей ЕООД;
д) нарушават човешките права съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, ратифицирани от Република България;
е) представляват търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на тези лица;
з) нарушават имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай, че са налице неправомерни нарушения на изискванията по предходния член, Крисдей ЕООД има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

Права и задължения на Собственика на Wedding-Bazaar.com
Чл. 10. Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто му име, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията.

Чл. 11. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от органите на реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът е длъжен да предоставя цялата информация за действията и самоличността на Потребителя.

Чл. 12. Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

Ограничаване на отговорността
Чл. 13. (1) Собственикът на портала не носи отговорност в случай, че :
а) при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация;
б) предоставяните услуги са засегнати от обстоятелства извън контрола на Собственика на портала.

(2) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта Wedding-Bazaar.com, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване. Крисдей ЕООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите и рекламните текстове, публикувани в сайта.

(3) С приемане на настоящите Общи условия потребителите на портала декларират, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на техен риск и отговорност.

(4) Собственикът не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.

Чл. 14. (1) Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Интелектуална собственост
Чл. 15. (1) Всички елементи на съдържанието на порталния сайт Wedding-Bazaar.com, включително дизайн, бази данни, текст, снимки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на портала. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване.

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на портала, включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

Лични данни
Чл. 16. Крисдей ЕООД гарантира неприкосновеността на личната информация на потребителите - лични данни, предоставени от потребителите при регистрация в нашия сайт или по електронна поща.